Środki pozyskane z UE

 

W czasie siedmiu lat działalności zgromadziliśmy wysokiej klasy sprzęt do prowadzenia prac budowlanych, dzięki realizacji projektów:

  1. Zakup sprzętu budowlanego przez TOKBUD Tomasz Karaś w Świdniku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

    Zrealizowanie projektu wspomogło wzrost konkurencyjności firmy w segmencie robót budowlanych.

  2. Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń budowlanych przez firmę TOKBUD Tomasz Karaś w Świdniku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.2 Projekt współfinansowany ze środków europejskich i dotacji celowych.

    Celem projektu jest poprawa konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie oferty produkcyjnej oraz technologicznej.

  3. Opracowanie strategicznych planów rozwoju firmy TOKBUD Tomasz Karaś w Świdniku”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.7 Projekt współfinansowany ze środków europejskich i dotacji celowej.

    Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez większy dostęp do specjalistycznej pomocy doradczej.